Vloženo:
27.01.2022
Datum události:
08.02.2022
Vloženo:
10.09.2020
Vloženo:
08.06.2020
Vloženo:
27.05.2019

Adresováno členům družstva Březinova 12, bytové družstvo:
Anna Kroužková, Ing. Petr Kikuš, manželé Zachovi, Renata Schmitzová, Ing. arch. Ilsa Paschová, Ing. Veronika Srdečná, manželé Pierronovi, Martin Pospíšil
 

P O Z V Á N K A

na  členskou schůzi družstva  Březinova 12, bytové družstvo, se sídlem Praha 8, Březinova 12, PSČ 186 00, IČO: 251 45 339 (dále jen „Bytové družstvo“),
která se bude konat
 30. 5. 2018 od 18.00 hodin
v Havran Cafe, Sokolovská 444/118, Praha 8 (naproti zastávce Urxova)

Vloženo:
22.08.2018
Datum události:
01.05.2018
Vloženo:
14.05.2018
Datum události:
29.05.2018
Vloženo:
22.04.2017
Datum události:
22.04.2017

Adresováno členům družstva Březinova 12, bytové družstvo:
Anna Kroužková, Ing. Petr Kikuš, manželé Zachovi, Renata Schmitzová, Ing. arch. Ilsa Paschová, Ing. Veronika Srdečná, manželé Pierronovi, Martin Pospíšil

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi družstva Březinova l2, bytové družstvo, se sídlem Praha 8, Březinova 12, PSČ 186 00, IČO: 251 45 339 (dále jen „Bytové družstvo“),
která se bude konat
v čtvrtek 25. 5. 2017 od 18.00 hodin
v Havran Cafe, Sokolovská 444/118, Praha 8 (naproti zastávce Urxova)

Vloženo:
02.06.2016
Datum události:
06.02.2016

Adresováno :
• členům Bytového družstva Březinova l2 Anna Kroužková, Petr Kikuš, manželé Zachovi, Renata Schmitzová, Ilsa Paschová, Veronika Srdečná, manželé Pierronovi, Martin Pospíšil

Vloženo:
08.03.2015

Adresováno :
• členům Bytového družstva Březinova 12 Anna Kroužková, Petr Kikuš, Zachovi, Renata Schmitzová, Ilsa Paschová, manželé Štikovi, Veronika Stehlíková, Taňa Pierron, Martin Pospíšil

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Bytového družstva Březinova 12, která se bude konat
v pondělí 23.3.2015 od 18.30 hodin
místo konání – restaurace Porto – Urxova 10

Vloženo:
11.02.2015

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Bytového družstva Březinova 12, která se bude konat
ve středu 25.2.2015 od 18.30 hodin
v bytě BD – po paní Šeremetové

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687