Informační deska

Pozvánka na schůzi 23.3.2015

Adresováno :
• členům Bytového družstva Březinova 12 Anna Kroužková, Petr Kikuš, Zachovi, Renata Schmitzová, Ilsa Paschová, manželé Štikovi, Veronika Stehlíková, Taňa Pierron, Martin Pospíšil

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Bytového družstva Březinova 12, která se bude konat
v pondělí 23.3.2015 od 18.30 hodin
místo konání – restaurace Porto – Urxova 10

Program schůze :
• Zahájení schůze v 18.30 hodin
• Volba orgánů schůze (řídícího schůze, zapisovatel a ověřovatelé zápisu)
• Účetní uzávěrka 2014
• Informace o smlouvách Pospíšil
• Vyúčtování nákladů na jednotlivé byty
• Závěr
• Diskuse

Ukončení členské schůze je plánováno v 19.30 hodin
Vážení členové družstva,
s cílem zajistit usnášení schopnost členské schůze a vyhnout se svolání náhradní členské schůze, která má mj. časové nároky a zejména s ohledem na význam jednání, dovolujeme si apelovat na Vaši účast na schůzi. V případě, že se nebudete moci výjimečně schůze zúčastnit, doporučujeme, v souladu se zákoníkem, zmocnit písemně jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

V Praze dne 8. března 2015

Martin Pospíšil
předseda představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687