Informační deska

Pozvánka

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Bytového družstva Březinova 12, která se bude konat
ve středu 25.2.2015 od 18.30 hodin
v bytě BD – po paní Šeremetové

Program schůze :
• Zahájení schůze v 18.30 hodin
• Volba orgánů schůze (řídícího schůze, zapisovatel a ověřovatelé zápisu)
• Informace o ukončení podaném návrhu na insolvenci
• Informace o postupu vymáhání dlužných částek
• Informace o postupu převodu práv a povinností na byt č.4 – právní kancelář
• Návrh na rozdělení získaných financí z bytu č.4 – právní kancelář
• Převod pozemku BD na SVJ – právní kancelář
• Převod účtu BD do jiné banky
• Schválení usnesení členské schůze
• Závěr
• Diskuse

Ukončení členské schůze je plánováno v 19.30 hodin

Vážení členové družstva,
s cílem zajistit usnášení schopnost členské schůze a vyhnout se svolání náhradní členské schůze, která má mj. časové nároky a zejména s ohledem na význam jednání, dovolujeme si apelovat na Vaši účast na schůzi. V případě, že se nebudete moci výjimečně schůze zúčastnit, doporučujeme, v souladu se zákoníkem, zmocnit písemně jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

V Praze dne 11. února 2015

Martin Pospíšil
předseda představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687